Şamas In ışığına davet / by Nezihe Karakaya

Evet ... Superman, insanüstü güçlü,  insanlığa aşık , sadık ,erdemli özelliklerle donatılmış yüce bir çizgi roman kahramanı. Marvel  sağolsun  binlerce kez senaryoyu tekrar tekrar bize pişirdi sundu, bizde afiyetle yedik.  Hayran kaldık tanrılaştırılmış insana. Güçlü Amerikan ikonuna, imajına.  Her an peşimizden  bizi kötülüklerden korumak için koşan bu tanrı-insana.. Yetmez gibi şu an gösterimde olan Superman odaklı filmin,  görsel dilinden , efektinden de çok etkilendim. E, Batman, Wonder Woman eşlikli konuyu çizgi filmlerinden , çizgi romanlarından tanıyoruz !  Filmde Yeni olarak keşfedilmek üzere, sinematografisi , Hans 'ın müthiş müzikleri ve her türlü  tasarım öğeleri  gibi sinemasal unsurlar kalıyor. 

Bilim kurgu ve mitoloji içerikli kurgusal filmlerin  kahramanlarının , çizgi filmi , çizgi romanı  ve  ticari her tür ürünü  bulunuyor.  Bu denli donanımlı ve çok yönlü  görsel medya sunumunun yanı sıra  ,etrafımız kahramanlarla özdeşleşmek ve onları daha da içselleştirmek için ihtiyaca yönelik ürün seçeneği de dolu. Ben ise  her seferinde sabırsız  bir burukluk hissediyorum. Aklımda  bir isyan ; Yunan mitolojisinden önce Mezopotamya mitolojisi vardı , diye hayıflanıyor.. E tabi ,tanınırlıklarına göre karar vermemeli.  Çünkü bir karanlık  çökmüş Anu'ya. (Anu: sümer gök tanrısı) . Enki ise küsmüş  olmalı ( Enki: sümer bilgelik tanrısı) .  Şamas'ın da (güneşin)  aydınlatmasıyla;  etrafımızda nereye baksam , gördüğüm: bu toprakların, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış olduğu: Anadolu'da ,Hititler, Frigler,  Urartular, Lidyalılar, Fenikeliler;  Mezopotamya'da  Sümerler, Asurlular , Babiller ,Akadlar, Elamlar ... gibi gelişmiş uygarlıklar... Bir çok kahramanımız , ikonik tanrılarımız, mitolojik kahramanlarımız var.  Düşünürlerimiz , felsefemiz , yaşam kültürümüz , tarihimiz var...  Aklıma düşen soru-lar silsilesi ;  Neden özgün - kültürel sesimizi yükseltemiyoruz ? Neden bu kadar bihaberiz kendimizden?  Nasıl da özenmeye  bu denli  açığız ? Nasıl farkına varamıyoruz köklü değerlerimizin? Neden? Nasıl ? Niçin ....

Şahsen , en sevdiğim destanlardan biri olan,  Gılgamış - Uruk Aslanı 'dır ; bilinen en eski edebi eserlerden... Akad dilinde,  çivi yazısıyla  tabletlere yazılmıştır. Ebedi hayat arayışını konu alır. İnsanın tanrılaşma arzusunu.  Gılgamış ; alevler saçarak kuyruklu yıldızları kovalar . Ölümsüzlük otunu bulan Ziusudra'yı -Utnapiştim'i  bulmaya Mutlular Adası'na gider. Sedir  ağaçları ormanına... Güneş Dehlizine... Tüm bu betimlemeler , beynimde bir film  vahasına dönüşüyor. Büyüleniyorum aklımın içinde izlediğim filmden. Serap olarak kalmasın tabi, resimlerini yapmak istiyorum hemen.  Hem filme dökmek için de en iyi  yöntemlerdendir görselleştirmek! Vücut buldurmak; sonunda da canlandırmak...

Beyt Nahrin'e doğru yola çıktım; düşsel gezintilerin ihtirası içinde.   " Kozmik  Dağın  Kraliçesi "  Ninhursag  sesleniyor.  Doğduğum gündür 7, Ben de bu sebeple  Babil  Zigguratı' nın 7.katına  çıkmaya niyetlendim.   Sırtıma yükledim kepeneğimi , hayal gücümün  dörtnala koşması için  çayır çimen keşfediyorum . Felsefe toplayıp  Öykü biriktiriyorum .  Biriktirdikçe resmedip resmedip paylaşacağım... 

Günleriniz Şamas , geceleriniz Sin aydınlığında olsun.

Nezihe Karakaya

 

Yes Supermanis a supreme comic's charecter who is soo handsome , supernatural strong , wise,  in love with mankind and loyal.
Thanks to Marvel ,the scenariois being cooked and served to us  heaps of times and we ate with real pleasure .  We hold in esteem and  amazed  justifiably  To divinized-human. But i  want to make an attention  call  for native heroes to rise up... 

 gılgamesh

gılgamesh