counterpoint

"Counterpoint"  is a short dance film with subject of sound against sound with tap rhythms.

Watch the timing  battle 

       
     
Accomodation

Film is about visual perception. Accomodation is eyes's reflex triad to focus. Pupil's size changes up to light&dark and focus ability. In the film i focus to eyes;query of visual perceptions. I try to get through to script by accomodation subject. From visible earth dreaming to night dreams where we can reach to cosmos. we experience in between various perceptions of eyes.-timeless and limitless.

Film, görünür dünyaya ve rüyalarla ulaşılan evrene, "görme algısı üzerinden ulaşmaya çalışır.
Akomodasyon gözün aynı bir mercekteki gibi odaklanma ve uyum kabiliyetidir. Gözün triadıdır. Gözbebeği ışık şiddetine göre uyumsanır. Görünen dünya rüyaları ve kozmosa açılan gece rüyalarına akomodasyon kavramı üzerinden yaklaşan film, Zamanın sınırları ötesinden bu iki algıyı çeşitleyerek deneyimlemeye dikkat çeker.

       
     
Navigation of the Planets

we research our axis! ; for me -as a dancer, we try to discover our borders then try to enlarge it to the endless way. Each dancer is a planet who has axis and try to find their orbits. As formal in video,like ritual-orbit's spiral movements make auras,-as we see the colors. Colors and the contrast of the lights are optical illusions for eyes.
This make eyes move by their changing frequencies, one to another.
And this makes the optical dance !!

       
     
dialectic of the forbidden fruit

Dialectic is a logic of delusion for Kant. The conflict between thesis and antithesis is solved by the impossibility of contrary.Painting face white symbolize innocence but also making gestures more clearer with the source of black spaces and like sitting face to face without dialog.

       
     
Zig-Zag

Stairs symbolises completion of conflict to reach transfigurative level of self. Discover about self / Searching is in between complimentary color- vertical horizantal line- shadow light integrity while movement is ascending and descending/// carpathian stairs…

june 2018

       
     
"kinestetik resim"

Eserin Adı : Kinestetik Resim Sanatçının Adı: Nezihe Karakaya

Teknik: Biosensör dataları, Performans Yapım yılı: Nisan 2018

İnsan anatomisine biyokimyasal olarak baktığımızda, elektrik akımlarımız sayesinde; düşünüyoruz, öğreniyoruz, kaslarımıza komut veriyoruz, hissediyoruz. Beyindeki nöronların, sinaptik bağlantıları, bu işi kişiye özgü bir biçimde meydana getiriyor. Çakra, tinsel ve parapsikolojik bir kavramdır ve elektromanyetik alanımızdır. Yoga felsefesine göre insan vücudundaki 7 enerji merkezi olan çakralara, renk ve ses çerçevesinde yaklaşıyorum.Işığın rengi, bedende hangi bölgenin ağırlıklı olarak performe edileceğine dair bir çakra rengi göstergesidir. Her rengin dalgaboyuna denk gelen belli bir frekansta çalan müzik,bedenin, fiziksel- eterik- duyusal katmanlarını okumak için güçlendirici dış etmen olarak kullanılmıştır. Beden içinde bulunduğu ışık ve sesten, iç ve dış etkenlerin sonucunda hangi-renkte/lerde auraya bürünecektir? Bu renkleri görünebilir kılmak için, her renk ve nota için 7çeşit çakraya yönelik asanalardan oluşan hareket kompozisyonu icra ettim. Dans, tüm enerji alanlarının oluşması için kinestetik ana malzemedir. Bu enerji alanlarını görmek için kullanılan teknik, bedenin ısı enerjisi değişimlerinin gözlemlenebildiği okuyucu biosensör arayüzü olan bir yazılımdır.Tüm dataları, gelişmiş kirlian metodu ile bilgisayar ortamına aktarmıştır.

Name of work: Kinesthetic Painting Name of Artist: Nezihe Karakaya Technic: Biosensor Datas, Performance . Year: April/2018

Looking human anatomy beyond biochemistry, we think, we learn, we do muscle activity, we feel by our electrical currents. Brain’s neurone cells, synaptic connections made this ideographically. Chakra is a spritual and parapsychological matter that shows our electromangetic space. I approach sound and color by 7 energetic chakra centers on human body according to Yoga philosophy. Color of the light is a chakra color indicator that shows mainly which part of body is going to be performed. Specific frequency music compatible with each color is used as a strengthening external factor, to read more clearly physical- eterical- emotional layers of body. I am searching, by specific color and sound and up to internal/external factors, which aura color/s would body assume? To make this energetic colors visible i performed yoga asanas by choreography for 7 colors and 7 frequencies. Dance is my main kinesthetic material to create energetic spaces. For visualising this energy space i used a software with biosensor interface hich can read body’s thermal changes Result datas transferred with advanced kirlian photography method.